Afdrukken
De verwerking van de persoonsgegevens door TicketGang zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
  1. Met betrekking tot personen worden alleen de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen.
    1. Een koper kan zich op TicketGang registreren door een account aan te maken. Met dit account kunt u online bestellingen plaatsen die na betaling naar het opgegeven adres worden verzonden. Door in te loggen op uw account kunt uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online bestellingen bekijken en aanmelden/afmelden voor nieuwsbrieven, info over de diensten van TicketGang en acties , diensten en onderwerpen van geselecteerde bedrijven.
    2. Een organisator kan zich op TicketGang registreren door een hoofdadministrator en administratoren te registreren . De hoofdadministrator zorgt voor de registratie van de administratoren. In geval van invoer van persoonsgegevens waarborgt de hoofdadministrator dat zij/hij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens in te voeren in de TicketGang en te laten gebruiken zonder beperkingen.
  2. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, zijnde organisatoren van evenementen, zaalexploitanten en hun sponsors. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. U kunt het doorgeven van gegevens aan derden steeds weigeren door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen op het adres : TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België. Uw gebruikersgegevens blijven evenwel bewaard zodat u in de toekomst nog steeds snel en makkelijk on line tickets kunt reserveren of evenementen registreren.
  3. Logfiles: TicketGang verzamelt ook informatie in logfiles. Teneinde te bepalen wat de populairste pagina's zijn, behoudt TicketGang een overzicht van de pagina's die haar clienten bezoeken op de website van TicketGang. Deze gegevens worden gebruikt om de website van TicketGang te verbeteren
  4. Cookies: Ticketgang maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Cookies dienen vooral om de communicatie te vergemakkelijken en tijd te winnen. Een cookie helpt TicketGang bijvoorbeeld om, tussen twee bezoeken aan de website, uw keuze te memoriseren. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
© TicketGang 2007-2018